Zorg met paarden

Wat kan een paard voor ons betekenen?
Wat zie je als je in het mooie oog van een paard kijkt?
Wat voel je bij een blij paard, een paard dat wegloopt, een wild paard, een kudde paarden?
Wie is dat paard en wie ben ik?

Dit zijn enkele vragen om aan te geven dat paarden een functie kunnen vervullen in de zorg.
Het paard wordt onder begeleiding ingezet met het doel een zorgvraag/hulpvraag mede te helpen beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de spiegelende werking van dit dier. Dit valt onder de noemer van equitherapie.

De wisselwerking tussen mens en paard zorgt voor ontwikkeling. Aan die ontwikkeling kan eventueel richting gegeven worden door afstemming op de zorgvraag.

De omgang met paarden brengt iets onnoembaars met zich mee. Dit komt door de directe verbinding met de natuur. Werken met deze dieren is een ontdekkingsreis die een vruchtbare samenwerking tot stand kan brengen.