Mogelijke thema’s

De thema’s die aan de orde kunnen komen zijn zeer divers.
Hier volgen enkele voorbeelden om welke raakvlakken het zou kunnen gaan:

 • Vertrouwen
 • Zelfredzaamheid/zelfzorg
 • Afhankelijkheid/onafhankelijkheid
 • Kuddegedrag
 • Lichaamscoördinatie
 • Omgaan met grenzen, regels,ritme
 • Zelfkennis
 • Gevoeligheid
 • Luisteren/aandacht
 • Inlevingsvermogen
 • Leiderschap
 • Angst
 • Evenwicht/balans/dualiteit
 • Vrijheid
 • Draagkracht