Paard en communicatie

Wanneer we spreken over communicatie heeft dat tijdens het contact met paarden een ruime betekenis.
Zowel verbaal als non-verbaal is er sprake van een dialoog. In de stilte wordt veel gezegd.

Inzichten worden verkregen wanneer we ons toestaan te luisteren, te kijken en te voelen in bijzijn van het paard. We kunnen leren onszelf te verstaan. Ze leren ons wie wij zijn.

Ontmoetingen die op allerlei manieren plaatsvinden. Net als bij mensen roepen ook de diverse paarden een eigen toenadering op.
Hierdoor worden onderlinge verhoudingen zichtbaar.